Nieodpłatne przekazywanie materiałów reklamowych a VAT

Drogi Przedsiębiorco!

Zdarza Ci się dawać prezenty swoim klientom? Jeśli tak, to koniecznie musisz nabyć pewną wiedzę w zakresie podatku VAT.

Przede wszystkim zastanów się, czy ów prezent ma jakąkolwiek wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Jeśli jest to zwykła ulotka, czy katalog reklamowy - nie musisz się niczym martwić, bo są one jedynie nośnikami informacji, zachęcającymi do zakupienia towaru, czy usługi. Nie mają one żadnej wartości konsumpcyjnej.

Jeśli w prezencie przekazujesz natomiast np. kalendarz, czy artykuły biurowe z nadrukami firmowymi, to teoretycznie musisz je opodatkować podatkiem od towarów i usług. Przepis ten nie obejmuje jednak prezentów o małej wartości. Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o VAT:

Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Cała treść aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535

Temat Cię zainteresował i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Odsyłamy do ciekawego artykułu na portalu Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/143766,Nieodplatne-przekazanie-materialow-reklamowych---opodatkowanie-VAT.html