Wydatki na drobny poczęstunek kosztem podatkowym

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. NSA orzekł w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r., iż drobne wydatki na poczęstunek dla kontrahenta (ciastka, paluszki itp.), a także napoje (kawa, herbata, soki itp.) mogą być zaliczone, niezależnie od miejsca ich podania (w siedzibie firmy lub poza nią), do kosztów uzyskania przychodów. Takie wydatki muszą być oczywiście uzasadnione, a każdy okrębny przypadek musi być zbadany pod kątem okoliczności, w jakich dany koszt został poniesiony.

Chętnych na pogłębienie wiedzy odsyłamy do przestudiowania wyroku NSA (sygn. akt II FSK 702/11). http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E48CB4A571