VAT od usług dostawy mediów - zmiana zasad powstania obowiązku podatkowego od 2014 r.

Do tej pory obowiązek podatkowy przy usługach dostawy mediów (tj. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej, cieplnej i gazu, doprowadzenie wody, czy wywóz nieczystości) powstawał w dacie upływu terminu płatności. Od nowego roku zasady ulegną zmianie, a znaczenie będzie miał teraz termin wystawienia faktury. Szerzej o tym w artykule: http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2110-vat-2014-prad-telefon-cieplo-woda-9591/