Projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych - spółka z o. o. , jawna i komandytowa

Rząd planuje zmiany mające na celu uczynienie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardziej atrakcyjną formą prawną dla przedsiębiorców. W założeniach projektu nowelizacji ustawy jest mowa przede wszystkim o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli spółki poprzez m.in.:

1) dopuszczenie konstrukcji kapitałów beznominałowych

2) zniesienie minimum kapitałowego (obecnie minimalny kapitał zakładowy w przypadku sp. z o. o. wynosi 5.000,00zł)

3) unowocześnienie niektórych rozwiązań dotyczących kapitału zakładowego - nowa regulacja reżimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonanie obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych

4) wprowadzenie testu wypłacalności celem wzmocnienia ochrony wierzycieli spółki

5) wprowadzenie obowiązku tworzenia kapitału zapasowego na pokrywanie przyszłych strat spółki

W przypadku zmian, które miałyby objąć spółkę jawną i spółkę komandytową rząd planuje przede wszystkim wprowadzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania w/w spółek przy wykorzystaniu wzorców, które będą udostępnione w systemie teleinformatycznym. Do tej pory z takiej możliwości mogły skorzystać tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja online ma być szybsza i tańsza, ponieważ w planach jest także obniżenie opłat sądowych od wniosków społek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu w/w wzorców.

Treść projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/