Mandat od fiskusa za drobne przewinienie - nie musisz go przyjąć

Popełniłeś drobne przewinienie i zostałeś ukarany mandatem od fiskusa? Działałeś nieumyślnie, a Twój czyn był społecznie nieszkodliwy? Nie musisz przyjmować takiego mandatu.

Zgodnie z Art. 1 § 1-3 w Kodeksie karnym skarbowym:

§ 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
§ 2. Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Zgodnie z Art. 4:

§ 1. Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
§ 3. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Tekst jednolity Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990830930

Jako lekturę dodatkową z ciekawymi przykładami polecamy artykuł w Gazecie Prawnej: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/733589,nie-trzeba-przyjmowac-mandatu-od-fiskusa-za-drobne-przewinienia.html