Kasy rejestrujące i zmiany po 1 kwietnia - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z licznymi pytaniami podatników o zmiany w zakresie kas fiskalnych, zamieszczamy na naszej stronie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 roku (obowiązującego od 1 kwietnia 2013 roku) w sprawie kas rejestrujących (Dz. U poz. 363), poprzedzonego rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 2012, poz. 1338, z późn. zm.). Wyjaśnienia dotyczą między innymi: sposobu i terminu zgłoszenia kasy do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, warunków używania kas, sposobu prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, warunków zorganizowania i prowadzenia serwisów kas, terminów i zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas. Oprócz tego Ministerstwo Finansów wyjaśnia regulację narzucającą sposób doprecyzowania nazwy towaru lub usługi na paragonie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu: http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Najwa%C5%BCniejsze+zmiany+po+1+kwietnia+2013+%28kasy+sierpie%C5%84+2013%29.pdf