Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych-uprawnienia

Drodzy Przedsiębiorcy!

Bądźcie czujni i zawsze sprawdzajcie, czy biuro rachunkowe, bądź osoba, która prowadzi Wasze księgi rachunkowe ma niezbędne kwalifikacje! Uprawnionymi do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są tylko i wyłącznie osoby posiadające certyfikat księgowy, a także osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) jest wykaz osób posiadających certyfikat. Nie czekaj, sprawdź, czy Twój księgowy też tam widnieje.