Kontrowersyjny projekt zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

Projekt zmian Ministerstwa Finansów przewiduje zaliczenie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych do kręgu podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach tychże spółek. Więcej szczegółów w artykule: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/141505,Podwojne-opodatkowanie-w-spolkach-komandytowych-w-2014-r.html#