Limit przychodów - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Znany już jest limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, wprowadzający obowiązek założenia ksiąg rachunkowych w 2015 r przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wynosi on 5.010.600,00zł (1.200.000,00 euro - przeliczenie na PLN zgodnie z średnim kursem NBP z dnia 30.09.2014 r.) i jest mniejszy w stosunku limitu za rok 2014 o kwotę 48.960,00zł.