Minimalne wynagrodzenie w 2015 r.

Znana jest już wysokość minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Wyniesie ono 1.750,00zł brutto i wzrośnie w stosunku do wynagrodzenia z 2014 roku o 70zł (o 4,2%). Źródło: http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1909-minimalne-wynagrodzenie-na-2015-r--zatwierdzone-wyniesie-ono-1750-zl-10124/