Projekt zmian ustawy - korygowanie deklaracji "z urzędu".

Najnowszy projekt zmian ustawy - Ordynacji Podatkowej zakłada zwiększenie limitu korygowania deklaracji "z urzędu" z 1000zł do 5000zł. Planowane jest także umożliwienie doręczenia korekty w formie elektronicznej. Szerzej: http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/1808-zmiany-w-korygowaniu-deklaracji-z-urzedu-14023/