OFE/ZUS - już wybrałeś?

Przypominamy, że pozostało już tylo kilka dni do podjęcia decyzji! Do 31 lipca 2014 roku obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydowania, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indwidualne subkonto ZUS. Jeśli nie zgłębiłeś jeszcze tematu, polecamy zajrzeć na rządową stronę informacyjną: http://emerytura.gov.pl/wybor-ofezus/ To już ostatni moment!